پنج شنبه , ۲۹ شهریور ۱۳۹۷
خانه » دایره لغات مهم کالج

دایره لغات مهم کالج

دایره لغات مهم کالج (دانشگاه)

برخی از رایج ترین کلمات مورد استفاده در کالج ها و تنظیمات دانشگاه ها در زیر لیست شده اند . مهم است که دانشجویان با تمام این کلمات و طرز استفاده از آنها آشنا باشند.

books

 

 • تست ارزیابی Assessment test: آزمونی برای تعیین این است که یک دانشجو در چه سطحی باید وارد مدرسه شود. همچنین ممکن است یک آزمون تعیین سطح نامیده شود.
 • بار کلاسی Class Load: تعداد کلاس هایی که دانشجو در یک ترم می گیرد.
 • واحد بسته شده Closed coarse: کلاسی که پر شده است. دانشجویان معمولاً نمی توانند وارد یک کلاس بسته شده شوند.
 • برنامه درسی Core curriculum: کلاس هایی است که باید توسط همه دانشجویان گرفته شوند؛ این به طور کلی شامل الزامات G. E. می شود.
 • Crash: کلمه عامیانه ای به معنی تلاش برای وارد شدن به یک کلاس بسته شده در طول دوره ثبت نام است.
 • اعتبار Credit: اعتبار یک اندازه گیری از زمان مطالعه است که معمولاً حدود ۱ ساعت در هفته در سیستم ترمی میباشد. اعتبار نیز اغلب یک واحد نامیده می شود.
 • منحنی درجه بندی Curve Grading: یک سیستم درجه بندی است که بیشتر دانشجویان در محدوده متوسط ​​نمره می گیرند چند نمره بالا، و چند نمره پایین. این به این معنی است که درجه هر دانش آموز بستگی به نمرات تمام دانشجویان دیگر دارد.
 • رها کردنDrop: برای رها کردن یک کلاس قبل از پایان آن بکار می رود.
 • معدل (معدل) GPA: متوسط ​​تمام نمرات دریافت شده است. GPA ترم (یا یک چهارم) برای یک ترم است. معدل تجمعی برای همه درس هایی است که تا کنون به پایان رسیده اند؛ و GPA فارغ التحصیلی، معدل در پایان دوران دانشگاهی فرد است. اگر یک کالج از نمرات حروفی استفاده کند، محاسبه معمول اینگونه است: A=4 ، B = 3، C = 2، D = 1 و F = 0 . بسیاری از مدارس الزاماتی برای GPA دارند، مانند “یک دانشجو باید معدل ۲٫۵ را حفظ کند، وگرنه مشروط علمی می شود.”
 • ناقص Incomplete) I): یک نمره موقت. به این معنی است که دانشجو کار خود را تمام نکرده است، و پس از پایان یک نمره بین (A-F) به جای آن ثبت خواهد شد. اگر دانشجو درس را تمام نکند ،“I” ممکن است به “F” تبدیل شود.
 • Lower Division: کلاس های آموزش عمومی که دانشجویان سال اول و دوم بدون در نظر گرفتن رشته شان آن کلاس ها را می گذارنند.
 • دادخواست Petition: یک درخواست کتبی رسمی، که در صورت تصویب، اجازه تغییر در شرایط معمول داده خواهد شد. به عنوان مثال، یک دانشجو که در یک کشور دیگر بزرگ شده و به زبان آنجا صحبت می کند ممکن است به کالج درخواست دهد که الزام گذراندن زبان دیگر را برای او کنار بگذارند.
 • پیش نیاز Prerequisite: واحدی که شما قبل از اینکه یک واحد دیگری را بگیرید باید گذرانده باشد. به عنوان مثال، انگلیسی ۱۰۱ معمولا ً یک پیش نیاز برای زبان انگلیسی ۱۰۲ است که، شما باید ۱۰۱ را قبل از اینکه بتوانید ۱۰۲ را بگیرید گذرانده باشید.
 • سیستم سه ماهه System Quarter: یک سال تحصیلی که به سه ترم حدود ۱۰ هفته ای ، به علاوه یک ترم تابستانی ۱۰ هفته ای تقسیم شده است.
 • سیستم نیمسال Semester System: یک سال تحصیلی که به دو دوره در حدود ۱۶ هفته ای تقسیم شده است.
 • برنامه درسی Syllabus: رئوس مطالب نوشته شده برای یک واحد خاص از جمله الزامات مورد نیاز برای واحد.
 • TBA: “اعلام خواهد شد” – این برای برنامه کلاسی استفاده می شود در زمانی که در مورد اطلاعات، معلم و یا زمان کلاس، تصمیم گرفته نشده است.
 • ریز نمره Transcript: مدارک کالج از دروسی که دانشجو در مدرسه خوانده است.
 • اعتبار انتقال Transfer Credit: اعتبار داده شده در یک مدرسه که می تواند در مدرسه دیگر استفاده شود؛ آن را می توانید به دانشگاه دوم انتقال دهید.
 • Upper Division: کلاس های گرفته شده توسط سال سومی و چهارمی ها که در راستای رشته آنها تخصصی هستند.
 • انصراف Withdrawal: ترک یک کلاس (یا حتی یک کالج) بدون به پایان رساندن آن. اگر شما از یک کلاس انصراف دهید، نمره “W” ممکن است صادر شود. تعداد زیاد این نمره به مشروط شدن منجر می شود.