پنج شنبه , ۲۹ شهریور ۱۳۹۷
خانه » ویزای ازدواج

ویزای ازدواج

 اخذ گرین کارت از طریق ویزای ازدواج

k1 visa آمریکا (ازدواج)  ویزای نامزدی

ویزای ازدواج

ویزای نامزدی آمریکا ، به یک شهروند آمریکایی این امکان را می دهد که نامزد خارجی خود را وارد آمریکا نماید و پس از ورود به آمریکا می بایستی ازدواج رسمی و قانونی ظرف مدت ۹۰ روز انجام پذیرد و این مدت زمان قابل تمدید نمی باشد پس از ازدواج همسر می تواند جهت اخذ گرین کارت موقت آمریکا اقدام نماید ، در صورتی که همسر دارای فرزندان زیر ۲۱ سال مجرد باشد می تواند آنها را نیز به همراه خود وارد آمریکا نماید و در صورتی که ازدواج رسمی و قانونی طرف مدت ۹۰ روز صورت نپذیرد نامزد خارجی می بایستی خارج آمریکا را ترک نموده و ا اداره مهاجرت آمریکا امکان تغییر ویزا به دیگر ویزاهای مهاجرتی را به نامزد خارجی نمی دهد. در صورتی که نامزد خارجی خاک آمریکا را پس از انقضای ویزای ۹۰ روزه خود ترک نکرد، شرایط اقامتی او در آمریکا در وضعیت اخراج از آمریکا و دیپورت قرار خواهد گرفت.

♦ شرایط اخذ ویزای نامزدی آمریکا

– نامزد شما در آمریکا می بایستی یک شهروند آمریکایی و سیتیزن آمریکا باشد.

– ازدواج رسمی و قانونی می بایستی در طول مدت ۹۰ روز پس از ورود نامزد خارجی به خاک آمریکا صورت گیرد.

– در صورتی که طرفین ازدواج قبلی داشته اند می بایستی به طور رسمی و قانونی طلاق گرفته باشند.

– طرفین می بایستی در طول دو سال و حداقل یکسال قبل از درخواست ویزا همدیگر را شخصا ملاقات کرده باشند در این حالت دو استثناء وجود دارد.

question_mark در خصوص این ویزا می توانید در این سایت بیشتر مطالعه کنید.