پنج شنبه , ۲۹ شهریور ۱۳۹۷
خانه » ویزای شهروندی با لاتاری

ویزای شهروندی با لاتاری

اخذ ویزای شهروندی با لاتاری آمریکا

ویزای شهروندی با لاتری

⇐ اخذ گرین کارت آمریکا از طریق لاتاری گرین کارت

اداره مهاجرت آمریکا سالیانه به ۵۰,۰۰۰ نفر در سراسر دنیا براساس قرعه کشی، گرین کارت اعطاء می نماید و فرد برنده به همراه خانواده و فرزندان زیر ۲۱ سال خود موفق به اخذ گرین کارت آمریکا خواهد شد. برنده شدن در لاتاری گرین کارت آمریکا به تنهایی به معنای اخذ گرین کارت آمریکا نمی باشد. واجد شرایط بودن برنده لاتاری، جهت اخذ گرین کارت پس از بررسی شرایط او توسط آفیسر اداره مهاجرت آمریکا تعیین می گردد.

جهت ثبت نام در لاتاری گرین کارت آمریکا http://www.usgcls.com کلیک کنید.

⇐ دستورالعمل شرکت در برنامه قرعه کشی گرین کارت آمریکا ( برنامه گونه گونی)

برنامه قرعه کشی روادید مهاجرت گونه گونی (قرعه کشی گرین کارت آمریکا) که توسط کنگره مورد تصویب قرار گرفته است، بـه صـورت سـالیانه توسـط وزارت خارجه آمریکا اجرا می گردد. قانون مهـاجرت و تابعیـت (INA) شـامل مهـاجرینی اسـت کـه “مهـاجرین قرعـه کشـی” نامیـده می شـوند و از کشورهایی با نرخ مهاجرت پایین به ایالات متحده امکان مهاجرت به آمریکا را فراهم می کند. برای سـال ٢٠١۵ پنجـاه هـزار روادیـد قرعـه کشـی در نظـر گرفته شده است. برای ثبت نام در این برنامه نیازی به پرداخت هزینه نیست.

متقاضیانی که نامشان در قرعه کشی انتخاب شده (برگزیدگان) باید واجد شرایطی صریح و مشخص باشند. برگزیدگان بر اساس یک قرعـه کشـی شانسـی توسط کامپیوتر انتخاب می شوند. این روادیدها در ۶ منطقه جغرافیایی توزیع می گردند، بطوریکه هر کشور در یکی از این مناطق شش گانـه می تواند دریک سال بیش از ۷ درصد از ویزاهای قرعه کشی کارت سبز موجود را دریافت کند.

برای شرکت در قرعه کشی گرین کارت آمریکا می بایستی واجد شرایط تحصیلی و یا دارای تجربه کاری لازم برای شرکت در برنامه قرعه کشی باشید.

– شما می باید دارای تحصیلات دبیرستانی و یا تحصیلاتی معادل آن داشته باشید که نشان دهنده تکمیل موفقیت آمیز ١٢سال تحصیل در مقاطع ابتدایی و دبیرستان باشد. یا ٢سال تجربه کاری طی ۵ سال گذشته در زمینه مشاغلی که انجام آنها نیازمند حداقل دو سال کارآموزی و یا تجربه می باشد، داشته باشید.

⇐ زمان و نحوه نام نویسی برای شرکت در قرعه کشی

فرم های نام نویسی برای شرکت در برنامه ویزای اقامت دائم آمریکا یا لاتاری گرین کارت ٢٠١۵، باید مابین سه شنبه اول اکتبر تا شنبه دوم نوامبر سـاعت دوازده ظهر (به وقت شرق آمریکا) به طور الکترونیک در وب سایت رسمی www.dvlottery.state.gov دریافت شود.

⇐ انتخاب متقاضیان قرعه کشی گرین کارت آمریکا

برندگان قرعه کشی به صورتی تصادفی توسط کامپیوتر (رایانه) و از بین تمامی متقاضیان تایید صلاحیت شده براساس سهمیه منطقه ای و کشوری انتخاب خواهند شد. از تمامی متقاضیان قرعه کشی ٢٠١۵ درخواست می شود که شماره تاییدیه خود را حفظ نمایند.

وزارت امورخارجه نامه های مکتوب یا پست الکترونیک (ایمیل) به برندگان قرعه کشی ارسال نمـی کنـد. سـفارتخانه هـا و کنسـولگری هـای ایـالات متحده فهرست پذیرفته شدگان را ارائه نمی کنند. اشخاصی که در فهرست انتخابی نیستند هم ایمیل عدم پذیرش دریافت نمی کنند و تنها راه برای اطـلاع از وضعیت مراجعه به https://www.dvlottery.state.gov این وب سایت است.

در صورت پذیرش در قرعه کشی گرین کارت آمریکا، برای دریافت ویزای مهاجرتی و مهاجرت به آمریکا شما همچنان بایستی واجد تمامی شرایط ذکر شده براساس قانون ایالات متحده باشید. بررسی این شرایط ممکن است فرآیندی دقیق و زمانبر باشد و در مورد شهروندان بعضی از کشورها که در فهرسـت دولتهـای حـامی تروریزم قرارگرفته اند، نیاز به بررسی بیشتر داشته باشد. این درحالیست که این بررسی ها ممکن است تنها محدود به شهروندان این کشورها نشود.

تکمیل فرمها وارسال مدارک پذیرفته شدگان قرعه کشـی و خـانواده هایشـان کـه حـائز شرایـط قـانونی مهـاجرت هسـتند مـی بایسـت تـا نیمـه شـب ٣٠ سپتامبر ٢٠١۵ انجام شده باشد. تغییر ضوابط یا هیچ استثنایی شامل حال مدارکی که بعد از این تاریخ دریافت شده باشند نخواهد شـد و متقاضـیانی کـه بعد از این موعد فرمهای خود را تسلیم کنند قادر به دریافت ویزای مهاجرتی نخواهند بود.

⇐ پرسش های متداول در خصوص ثبت نام در گرین کارت آمریکا

۱ – چه تعداد ویزای مهاجرتی در سال ٢٠١۵ صادر می شود و سهمیه بندی منطقه ای و کشوری آن چگونه است؟

اداره تابعیت و مهاجرت ایالات متحده هرساله براساس فرمولی که در بند c) 203) قانون مهاجرت و تابعیت تعریف شده سهمیه های سالانه را تخصیص می دهد. اداره تابعیت و مهاجرت ایالات متحده هنگامی که محاسبات مربوطه به پایان رسید این سهمیه ها را اعلام می کند. میزان ویزاهایی که به هر کشور تخصیص می یابد به محدودیت هایی است که برآن منطقه جغرافیایی اعمال شده است، وابسته است. تعداد متقاضیان کشورها واینکه چه تعداد از متقاضیان مجاز به اخذ ویزا هستند نیز بر این سهمیه بندی ها تاثیر گذار است. بر این اساس اتباع هیچ کشوری حائز بیش از ٧ درصد از سهمیه کل ویزاهای مهاجرتی نخواهند شد.

۲ – الزامات تحصیلاتی و مهارتهای شغلی کدام است؟

قوانین و مقررات مهاجرتی ایالات متحده مقرر می دارد که هر شرکت کننده قرعه کشی گرین کارت آمریکا باید دست کم دارای مدرک تحصیلی پایان دبیرسـتان یا معادل آن و یا طی پنج سال گذشته و در زمینه شغلی که دست کم به دو سال آموزش و سابقه کار نیاز دارد، دارای دو سال سـابقه کـار باشـد. “مـدرک تحصیلی پایان دبیرستان و یا معادل آن” به تکمیل موفقیت آمیز دوازده سال تحصیل در مقطع ابتدایی و دبیرستان در ایالات متحده و یا تکمیل موفقیـت آمیز آموزشهای رسمی ابتدایی و دبیرستان، که قابل مقایسه با دوره دبیرستان در ایالات متحده باشد، در کشوری دیگر، تعریف می شـود. تنهـا آموزشـهای رسمی تحت پوشش این تعریف قرار می گیرند، آموزشهای از راه دور و مدارک معادل (مانند دیپلم کلی عمومی .G.E.D) مورد قبول نیستند. مدارک تاییـد کننده تحصیلات و یا سابقه کار باید در زمان مصاحبه ویزا به مامور کنسولی ارائه شوند.

۳– کدام مشاغل واجد شرایط برنامه قرعه کشی گرین کارت هستند؟

پایگاه اطلاعات وزارت کار ایالات متحده (O*Net Online (DOL برای بررسی سابقه کاری متقاضیان مورد استفاده قرار خواهد گرفـت. O*Net Online سوابق کاری را در پنج “گروه شغلی” تقسیم بندی می کند. اگر چه مشاغل بسیاری در وب سایت های وزارت کار درج شده انـد، همـه مشـاغل شرایـط لازم بـرای قرعه کشی گرین کارت را کسب نمی کنند. شما برای اینکه برای قرعه کشی گرین کارت آمریکا از نظر کاری واجد شرایط شوید، باید در پنج سال گذشته، دو سال سابقه کاری در زمینه یکی از مشاغل گروههای شغلی ۴ یا ۵ را، که در بازه آمادگی شغلی خاص ( SVP7 ) و بالاتر درجه بندی شده است، داشته باشد.

۴-آیا حداقل سنی برای شرکت در قرعه کشی گرین کارت وجود دارد؟

هیچ حداقل سنی ای برای شرکت کنندگان وجود ندارد، اما شرط داشتن مدرک پایان دبیرستان و یا دو سال سابقه کار برای درخواست کننده اصلی در زمان ارائه درخواست، عملا بیشتر افراد زیر ١٨ سال را فاقد شرایط می سازد.

۵- من در آمریکا هستم، آیا می توانم وارد قرعه کشی گرین کارت شوم؟

بله، یک متقاضی می تواند در آمریکا و یا در هرجایی دیگر باشد و فرم درخواست می تواند از هر جایی ارائه شوند.

۶-آیا من فقط می توانم یک بار در طول مهلت ثبت نام، ثبت نام کنم؟

بله، مقررات درهر دوره ثبت نام، تنها یک نوبت ثبت نام توسط و یا برای هر فرد را مجاز می داند. وزارت امور خارجه فن آوری پیچیـده ای را بـرای پیـدا کردن ثبت نامهای تکراری به کار می بندد. اگر شما بیش از یک بار نام نویسی کنید، درخواست شما مردود می شود.

۷-من پیش از این برای دریافت ویزای مهاجرتی از روشی دیگر اقدام کرده ام، آیا می توانم برای قرعه کشی گرین کارت هم اقدام کنم؟ بله

۸- شرکت کنندگان موفق در چه زمانی انتخاب می شوند؟

اطلاعیه رسمی نتیجه قرعه کشی از طریق وب سایت قرعه کشی گرین کارت در صفحه “بررسی وضعیت شرکت کننده” از تـاریخ مـه ٢٠١۴ تـا حـداقل ٣٠ ژوئن در وب سایت www.dvlottery.state.gov موجود خواهد بود.

 ۹- اگر انتخاب بشوم، تا چه زمانی فرصت دارم تا برای دریافت روادید اقامت دائم اقدام کنم؟

اگر برای برنامه برنامه قرعه کشی ویزای ٢٠١۵ انتخاب شوید تنها طی سال مالی ٢٠١۵ یعنی از ١ اکتبر ٢٠١۴ تا ٣٠ سپتامبر ٢٠١۵ می توانید برای دریافت روادید اقدام کنید.

۱۰- در صورت مرگ یکی از انتخاب شدگان، پرونده او چه می شود؟

چنانچه فرد انتخاب شده در هر مرحله ای قبل از سفرش به آمریکا فوت کند، پرونده او به صورت خودکار حذف خواهد شـد. همسر و فرزنـدان واجـد شرایط وی نیز دیگر نمی توانند ویزای اقامتی دائم را دریافت کنند.

۱۱- شرکت در برنامه قرعه کشی ویزای اقامت دائم چقدر هزینه دارد؟

در حال حاضر برای ارسال درخواست الکترونیکی قرعه کشی هزینه ای دریافت نمی شود. اما، چنانچه انتخاب بشوید و برای ویزای اقامتی دائم تقاضا کنیـد باید کلیه هزینه های لازم برای صدور روادید را در زمان درخواست روادید و مصاحبه به صندوق کنسـولی سـفارتخانه و یـا کنسـولگری آمریکـا پرداخت نماید.

question_markمراحل ثبت نام و اطلاعات بیشتر را در این لینک مطالعه فرمایید.